Om oss

Vad är Svenska Kyrkans Unga?
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder iden:

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.


Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs Stift
Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs bestod förra året av cirka 600 medlemmar, varav 500 var mellan 0-30. Resten var stödmedlemmar.

Vi både arrangerar och med-arrangerar läger och utbildningar, bland annat Allhelgonalägret, Life och Sportlovslägret. Men vi startar och försöker också få lokalavdelningar att skapa band, har representanter i Stiftelsestyrelsen på Stjärnholm, låter demokrati ligga i grund för allt vi gör, och vi arbetar ständigt för att försöka göra jorden till en bättre plats för alla.

Här kan du ladda ner och läsa våra stadgar och våran policy för organisationen och styrelsen!Styrelsen för 2017/2018
Ordförande Jesper Simonsson - Grödinge Församling
Jag är med i Svenska kyrkans unga för att det är där jag känner mig hemma. Jag vill att alla barn och ungdomar ska få uppleva hur kul det är i kyrkan!

Ronja Albihn Josefsson - Strängnäs Domkyrkoförsamling
Jag är vice ordförande och gick med i Skus efter att ha fått förfrågan. Det är ett roligt uppdrag, och speciellt roligt är det att få röra runt lite i stiftets gryta så ungdomarna får sin välförtjänta plats!

Harald Linder - Rönö Församling
Född 2000 - Harald.Linder@skus.se
Jag är med i SKU för att jag verkligen älskar gemenskapen och känner mig hemma där. Dessutom tycker jag att deras sätt att ha demokrati är både roligt och rättvist.

Sara Lindholm - Tjällmo Församling
Född 2001 - Sara.Lindholm@skus.se
Jag är med i SKU för att det är viktigt för mig att unga får ta plats och blir lyssnade på i kyrkan. Jag vill vara med och se till att andra unga också kan få ta del av den öppenhet och gemenskap jag har mött i kyrkan.

Jonathan Lind - Turinge Taxinge församling
Soumita Vilyathong - Oxelösunds Församling
Samuel Andersson - Nyköpings församling
Cecilia Eriksson - Grödinge församling
Min absoluta favoritsak med Svenska Kyrkans Unga är verkligen gemenskapen. Det känns som att jag plötsligt har hittat någonting som är viktigt för mig, och någonstans där jag också får känna mig viktig och behövd.